Gymnázium Třeboň

Zajímavé výročí naší školy

Dne 2. června 2020 uplynulo 25 let od doby, kdy se třeboňské gymnázium stalo členem mezinárodní sítě škol ASP UNESCO. Během této doby se zdejší studenti zapojili do řady projektů vycházejících ze zásad, které si tato organizace vytkla za cíl prosazovat. Jednalo se například o soutěže s celostátním či mezinárodním rozsahem, v poslední době především výtvarné. Třeboňští gymnazisté měli rovněž několikrát možnost navštívit reprezentativní prostory Černínského paláce. Mezinárodní aspekt se také odráží i v dlouhodobé či krátkodobé spolupráci se školami v zahraničí, ať již se jedná o skupinové výměnné pobyty či individuální studium. V posledních letech se naše škola zaměřuje zejména na získávání záštit České komise pro UNESCO, a to zejména pro své dlouhodobé úspěšné aktivity (humanitní a přírodovědný kurz, otevřené semináře z dějepisu, EDISON). Rovněž tak má svého zástupce v koordinačním týmu, který se spolupodílí na formování základních linií celé organizace. A v neposlední řadě je třeba uvést, že již krátce po svém vstupu do ASP UNESCO uspořádalo třeboňské gymnázium v roce 1997 celostátní výroční setkání členských škol, které se koná pravidelně jednou ročně a při kterém jednotlivé školy představují své aktivity.


Další informace naleznete na našich stránkách v sekci věnované ASP UNESCO.


Václav Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout