Implementace KAP JčK III

1. Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III (IKAP JčK III)

2. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246

3. Příjemce: Jihočeský kraj

4. Partner s finančním příspěvkem: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

5. Termín fyzické realizace projektu: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023

6. Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

Gymnázium Třeboň je zapojeno do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity č.7: Podpora škol a školských poradenských zařízení formou jednotkových nákladů (Šablony III). Cílem klíčové aktivity je zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit středních škol jednotkovými náklady, naplňující opatření definovaná v Krajském akčním plánu Jihočeského kraje II a školních akčních plánech jednotlivých škol.

Podpořené budou tyto aktivity (šablony): 

  • Podaktivita 7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ, 
  • Podaktivita 7c: Tandemová výuka na SŠ/VOŠ, 
  • Podaktivita  7d: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem, 
  • Podaktivita 7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246, je spolufinancován Evropskou unií.

POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň