Gymnázium Třeboň

Výroční setkání ASP UNESCO 2021

Ve dnech 20. a 21. září 2021 se konalo již 27. Valné shromáždění škol, jež v České republice patří do Sítě ASP UNESCO. Letos jsem se ho poprvé zúčastnil jako předseda Koordinačního týmu, který má na starosti užší spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Organizátorem letošního setkání bylo Gymnázium Jana Opletala v Litovli a lze bez nadsázky říct, že oba dny měly opravdu vyčerpávající program. Jeho součástí byly vedle prezentace aktivit vybraných škol i zajímavé přednášky na témata jako problematika světové výživy, umělá inteligence v současném světě, svoboda slova a dnešní společnost, možnost využití památek ve výuce a rovněž tak specializované pojednání o systému opevnění v Olomouci. To bylo završeno exkurzí do fortu č. XIII, kde vzniklo muzeum opevnění a vojenství 19. a 20. století. O kulturní zpestření se postaral školní sbor Palora.

V rámci Valného shromáždění byla rovněž vyhlášena témata pro školy ASP UNESCO pro školní rok 2021/2022:

  • Umělá inteligence a 100. výroční RUR K. Čapka
  • Světový den výživy a povědomí o plýtvání potravinami
  • Světový den svobody tisku

Třeboňské gymnázium prezentovalo aktivity z období lockdownu, především pak poznávací hru v terénu „Gymplácká stopovačka“.

Na závěr mohu s radostí konstatovat, že se letošnímu setkání podařilo navázat na vysoce posazenou laťku předchozích ročníků. V příštím roce by se Valné shromáždění mělo konat v Liberci a všichni si určitě přejeme, aby se jednalo o akci přinejmenším stejně zdařilou.

Text Václav Pražák, foto Václav Pražák a internetová stránka http://cisarska-pevnost.cz/cesta-po-pevnustkach/fort-xiii-na-nove-ulici/  

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout