Gymnázium Třeboň

Poslední den otevřených dveří v úterý 22. února

Využijte k návštěvě našeho gymnázia poslední termín před odevzdáním příhlášky ke studiu, kdy pro Vás otevřeme dveře a nabídneme prohlídku školy, včetně dalších informací - úterý 22. února 2022 od 15.00 do 17:00 (poslední prohlídka) - provedeme Vás po škole a seznámíme Vás s jejím fungováním, s možnostmi studia i podrobnostmi o přijímacích zkouškách.

Mimo to nabízíme zájemcům individuální prohlídku po škole s možností odpovědět na případné dotazy týkajících se studia u nás. Kontaktovat nás můžete na e-mailových adresách mhrdina@gymtrebon.cz (Miroslav Hrdina, zástupce ředitelky školy), icurdova@gymtrebon.cz (Ivana Čurdová, výchovná poradkyně) nebo akohoutova@gymtrebon.cz (Anna Kohoutová, ředitelka školy).

Podrobnosti o přijímací zkoušce 2022 naleznete zde, doporučujeme podrobné seznámení s dokumentem Vyhlášení PZ a Podrobnosti organizace přijímacích zkoušek v roce 2022 a Kritérii přijímacího řízení.

Tiskopis přihlášky ke studiu zde, nejzazší termín odevzdání je 1. března 2022, věnujte pozornost jejímu pečlivému vyplnění.

Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout