Gymnázium Třeboň

Ročenka Třeboně za rok 2021

Zřizovatelem gymnázia je Jihočeský kraj.

350 žáků, 30 učitelů, 6 provozních zaměstnanců, školní psycholožka

Kalendářní rok zahrnuje ve školství vždy dvě pololetí – to závěrečné jednoho a zahajovací následujícího školního roku. Závěr školního roku 2020/2021 se nesl v duchu nekonečných změn termínů a pravidel souvisejících s pokračující pandemií Covidu-19. Přes všechny potíže se nám podařilo úspěšně vyprovodit dvě maturitní třídy – a z rekordního počtu zájemců vybrat jejich následovníky, žáky osmiletého a čtyřletého studia.

Naše gymnázium naštěstí nepocítilo žádné ekonomické dopady pandemie - dílem díky velkorysosti zřizovatele, dílem díky obezřetnému hospodaření s vlastním rozpočtem. Podařilo se nám zrealizovat několik drobnějších investičních akcí – doopravit celý suterén budovy, kde máme umístěné šatny, revitalizovat učebnu hudební výchovy, zřídit mobilní počítačovou učebnu nebo vyměnit dveře v areálu tělocvičny. I v tomto pololetí byla bohužel velmi omezená možnost organizace společných akcí, přesto si naprostá většina tříd užila společné školní výlety v závěru školního roku, dokázali jsme uspořádat dobročinný běh a několik odborných exkurzí.

Nový školní rok začal velmi nadějně společným zahajovacím rituálem ve venkovních prostorách, brzy jsme se ale kvůli zhoršující se pandemické situaci dostali v souvislosti s organizací výuky do opět nové situace. Novinkou se pro nás stala tzv. hybridní výuka, v rámci které se učitelé naučili vést výuku synchronně pro žáky v izolaci nebo karanténě a zároveň pro žáky ve školních lavicích. Protože se kvůli nastaveným pravidlům dostával do karantény stále větší počet tříd, nebylo jednoduché udržet studijní motivaci všech žáků, jsme si ale jistí, že jsme dokázali v maximální možné míře udržet kvalitu výuky bez větších výpadků.

V průběhu září jsme stihli zorganizovat tradiční adaptační kurzy, oblíbené Svatováclavské exkurze, stejně tak i prožitkový kurs na základně Vávrovka pro sextu. Další plánované akce jsme museli zrušit a plně se věnovat dle situace prezenční, on-line nebo hybridní výuce. Navzdory nepříznivé situaci jsme začali pilně využívat tzv. šablony projektu IKAP III, který je spolufinancován EU a Jihočeským krajem a díky kterému využíváme pro výuku rodilé mluvčí a různé odborníky z praxe.

Studium na třeboňském gymnáziu zůstává i nadále skvělou příležitostí pro všechny zvídavé, talentované a pracovité žáky. Dostává se jim díky kombinaci vlastního úsilí a nadšení profesionálního a soudržného pedagogického sboru kvalitního vzdělání a my jsme hrdí na jejich další úspěchy na vysokých školách.

Kompletní aktuální informace o škole, studiu u nás, o všech akcích, které u nás probíhají nebo se chystají, naleznete na nových webových stránkách www.gymtrebon.cz .

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout