Gymnázium Třeboň

Šablony OP JAk

Cíl projektu: Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

1. Název programu: Operační program Jana Amose Komenského

2. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0000534

3. Název projektu: Šablony OP JAK

5. Termín fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2025

6. Webový odkaz na internetové stránky projektu IKAP JčK III: https://ikap.kraj-jihocesky.cz/

V rámci projektu realizujeme aktivity:

1.III/3 Školní psycholog SŠ

1.III/5 Kariérový poradce SŠ

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout