Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Projekty / Erasmus+

Voda našeho života

Erasmus+ je program Evropské unie pro vzdělávání, mládež a sport na období 2021 - 2027. Během této doby může několik milonů evropských mladých lidí, studentů a dospělých s podporou programu trénovat, studovat, praktikovat a hlavně rozšiřovat si své znalosti a dovednosti v zahraničí. Naše gymnázium se do ERASMUS+ zapojuje s přírodovědným projektem Voda našeho života - učení venku

Cílem projektu je propojení teoretické a praktické výuky prostřednictvím metody learning by doing, tzn. že se žáci nejlépe učí, když mohou prakticky své vědomosti využít v prostředí kolem sebe. Ve spolupráci se zahraniční školou nebo institucí podpoříme receptivní, produktivní i interaktivní řečové dovednosti našich žáků, kteří získají možnost poznat nové kultury, zvyky a navázat nová přátelství. Pro splnění vytčeného cíle využijí žáci vrstevnického učení, společný projekt budou vypracovávat a účastnit se ho žáci všech ročníků vyššího gymnázia. Zvolená témata budou vypracována formou prezentací ve španělštině, které představí na našem gymnáziu, plánují jím inspirovat i žáky některého jiného zpřáteleného gymnázia, popř. naší partnerské školy, jejíž jsme fakultní školou, totiž Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Na základě daných kritérií byla v průběhu září a října 2022 vybrána skupina 20 talentovaných žáků, kteří pod vedením zkušených španělštinářů Hany Buškové (koordinátorka projektu) a Jaroslava Srby začali pracovat na hledání vhodných témat přírodovědného projektu Voda našeho života, jejímž odborným garantem bude Olga Tichá. Dvacetičlenný tým má necelé 3 měsíce na vytvoření atraktivního projektu, jehož vyvrcholením bude společná cesta do španělské Sevilly (25. 3. - 1. 4. 2023), kde se zúčastní intenzivního jazykového kurzu v Saint Gabriel international school, budou bydlet ve španělských rodinách a budou mít možnost prohlédnout si krásy a pamětihodnosti jednoho z nejkrásnějších měst Andalusie.

ako

Projektový tým:

foto: ako

 

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout