Gymnázium Třeboň

Cube of Freedom - mezinárodní výtvarný projekt

Naše škola se jako jediná z České republiky zapojila do mezinárodního výtvarného projektu Cube of Freedom, který organizuje německá Goethe-Schule Dieburg, jež je stejně jako třeboňské gymnázium členem sítě ASP UNESCO.

Uvedený projekt by měl mít dva hlavní výstupy:

  • Krychli, jejíž každou stranu bude tvořit 9 desek, na něž žáci ze zúčastněných škol výtvarně zachytí vnímání svobody či nesvobody.
  • Mapu světa tvořenou rovněž 54 deskami s podobnými motivy, přičemž každá škola dostala přidělenou určitou část (v našem případě se jednalo o střed jihoamerického kontinentu, viz fotogalerie).

Oba vzniklé výtvory budou následně umístěny v organizující škole jako součást její výzdoby.

Třeboňskou část projektu zpracovali kolektivně naši žáci v rámci výtvarné výchovy pod vedením svých učitelů Viléma Roženského a Terezy Hronkové. Výsledek si můžete prohlédnout rovněž ve fotogalerii. Deska s „klecí“ bude zabudována do krychle, zatímco deska s „broučím“ motivem se stane součástí mapy světa (ta má být zespoda prosvícená, takže pásy bez barvy budou zvýrazňovat obrysy kontinentu).

Všem, kteří se na tomto výtvarném počinu podíleli, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a jakmile bude projekt hotový, určitě se podělíme o příslušnou fotodokumentaci.

Text Václav Pražák, foto Václav Pražák a Nicole Glock

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout