Gymnázium Třeboň

Příspěvek do Třeboňského světa

Gymnázium slaví 155. výročí

Vyučování na ryze chlapeckém nižším reálném gymnáziu bez maturity započalo v Třeboni v budově vedle děkanského úřadu v Husově ulici v říjnu roku 1868. Ředitelem gymnázia se stal tehdy třiatřicetiletý učitel dějepisu a zeměpisu, čerstvý držitel titulu řádného profesora PhDr. Antonín Jaroslav Tille. Jeho charakteristika opsaná z dobové dokumentace může být i dnes inspirací pro současné učitele (i ředitele): „Tille byl výborným a přívětivým učitelem, i když přísným. Byl na slovo vzatým odborníkem zejména v geografii, ale i v dějepise. Miloval školu i své povolání. Navenek byl vážný až odměřený, úřední, přísný, ale tak nějak samovolně budící úctu. Přitom byl krajně laskavý, pravý otec studentů. I jako ředitel byl demokrat, nebyl povýšený, nedůtklivý – ale vyžadoval důsledné plnění povinností, vysoký morální kredit. S kolegy rád rozmlouval, chodil s nimi na procházky, zvával je do svého bytu na čaj a podvečerní besedy. Nebyl okázalý, zato ryzí vlastenec v tom nejkrásnějším smyslu. Byl velkým nadšencem české minulosti a vedl k její znalosti i žáky…“.

Po dlouhých letech boje o kvalitu a mnohdy i existenci instituce gymnázia přichází zlomový rok 1906, kdy je na bývalých schwarzenberských pozemcích postavena a předána k užívání překrásná budova. Pod vedením vrchního stavitele Václava Nekvasila byla postavena za necelý rok, aby se sem přestěhovalo za velké slávy tehdy již osmileté klasické státní gymnázium s maturitou. Od té doby uplynulo téměř 120 let a gymnázium je tu stále v plné kráse. Stalo se vzdělávacím centrem širokého regionu, aktuálně zde studuje téměř 360 žáků, z toho je více než polovina dojíždějících. Nabízíme ty nejmodernější výukové prostory, které každý rok posouváme díky dostatku prostředků, neutuchající energii všech učitelů i zaměstnanců, dostatku plánů i nápadů dál. Žáci si vybírají z pestré nabídky předmětů, využívají díky nadšeným a inspirativním učitelům moderní metody výuky, maximálně individualizovaný přístup a možnosti trávit ve škole i volný čas. Žákům je k dispozici atraktivní nabídka volnočasových aktivit, které spolu s důslednou výukou rozvíjejí talent každého, kdo o to stojí. Cestujeme, účastníme se nejrůznějších projektů, jsme hrdá součást sítě škol UNESCO. Nikdy nás nebylo víc – ani žáků, ani učitelů. Dveře na gymnázium jsou často otevřené i pro veřejnost – a ani v listopadu to nebude jinak. Při příležitosti 155. výročí založení našeho gymnázia zveme na některé akce, které organizujeme spolu se spřátelenými institucemi právě v tomto měsíci:

  • středa 1. listopadu 2023, 10:45 a 17:00, aula gymnázia, přednáška/beseda ve spolupráci s ČKA

PhDr. Petra Procházková, česká novinářka a humanitární pracovnice

            „Rusko, Ukrajina a my aneb proč si tak nerozumíme“

  • středa 8. listopadu 2023, 17:00, aula gymnázia, koncert

Slavnostní koncert při příležitosti 155. výročí založení GT, ve spolupráci se ZUŠ Třeboň

             součástí programu budou slavnostní přímluvy hostů a předání darů škole

  • středa 15. listopadu 2023, 17:00, aula gymnázia, přednáška

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. (pravnuk Antonína Deckera)

           „Antonín Decker, nezapomenutelná postava v historii GT a Třeboně“

  • středa 29. listopadu 2023, 17:00, aula gymnázia, přednáška z cyklu Věda pro veřejnost, ve spolupráci s centrem ALGATECH

prof. RNDr. Jitka Klimešová, CSc., „Až se zima zeptá“        

Žijeme v době, kdy je velmi snadné dozvědět se maximum možného během okamžiku – navštivte naše webové stránky www.gymtrebon.cz , prohlédněte si, jak škola vypadá, kdo u nás učí, jaké máme plány. Seznamte se zde detailněji s historií školy, stejně tak s aktuálním děním. Pokud máte ambice nechat u nás studovat své dítě, navštivte nás a vyžijte k tomu třeba hned první Den otevřených dveří v úterý 21. listopadu 2023. Už dávno se nebojíme, že bychom neměli dostatek žáků – naší ambicí je mít ty nejlepší. Naše gymnázium je připravené poskytovat to nejkvalitnější vzdělání při respektu k osobnosti každého žáka. Chceme ve spolupráci s rodiči provázet někdy složitým obdobím dospívání vzdělané, sebevědomé a kultivované osobnosti, aktuálně k tomu máme ty nejlepší nástroje a předpoklady. Jsme si jistí, že to je ten nejlepší dárek, který můžeme našemu úctyhodnému gymnáziu dát – totiž skvělou perspektivu v podobě atraktivní a jedinečné pracovní příležitosti pro učitele a pro současné i budoucí žáky inspirativní a zdravě náročné studium.

Mgr. Anna Koktavá, ředitelka školy                                               

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout