Gymnázium Třeboň

Naše malá velká pomoc - adopce afrických dětí

Gymnázium v Třeboni se již od roku 2009 podílí na projektu Adopce afrických dětí na dálku (konkrétně pak studenti aktuální třídy kvarty a celý učitelský sbor, každý pak s adopcí jednoho konkrétního afrického žáka). Za účelem zlepšování mezilidských vztahů a obecné solidarity se studentská rada (se zástupci všech tříd našeho gymnázia) tento rok rozhodla, že se na tomto projektu bude podílet každá třída.
Tento program, vedený organizací Centrum narovinu, zprostředkovává keňským chudým dětem přístup ke vzdělání. „Adoptivní rodič“ (tzn. každá třída) zasílá prostřednictvím organizace finanční částku 7 200,- Kč na vzdělávání jednoho konkrétního dítěte na celý školní rok. Z této částky jsou čerpány prostředky na školné, učební pomůcky a povinnou školní uniformu.
„Adoptivní rodina“ je po dobu trvání adopce pravidelně informována o tom, jak si dítě ve škole vede, může si s dítětem dopisovat, vyměňovat si fotografie apod.
Momentálně naše gymnázium takto finančně napomáhá sedmi keňským dětem, které studují jak základní a střední školu tak i vyšší střední. Díky těmto financím tak děti mohou svá studia dokončit a následně se lépe uplatnit na poli práce. Autor: Mgr. Adéla Holubová (Gymnázium Třeboň, vyučující anglického jazyka)

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout