Gymnázium Třeboň

Mezinárodní projekt na gymnáziu

Od září 2010 se naše škola spolu s dalšími středními školami z Nizozemska, Německa a Velké Británie podílela na multilaterálním mezinárodním projektu COMENIUS – PARTNERSTVÍ ŠKOL. Tento projekt se nazývá „My Style of Life“ a je zaměřen na rozvoj sebepoznání a zdravého životního stylu žáků. Vedlejším efektem práce na projektu je další rozvoj jazykových, komunikačních a organizačních dovedností. Některé výstupy (prezentace, pracovní listy, apod.) byly poskytnuty ostatním partnerským školám, nebo se s nimi dále pracovalo v hodinách biologie a cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Od začátku projektu se uskutečnilo již pět výměnných pobytů žáků a poslední proběhne v září následujícího školního roce 2012/13. V rámci projektu dochází i k předávání zkušeností mezi učiteli zúčastněných škol. Pracovními jazyky projektu jsou angličtina a němčina.

Partnerské školy:

  • Sintermeertencollege, Valkenburgerweg 219, 6419 AT Heerlen, Nizozemsko
  • The Sir Bernard Lovell School, North Street, Bristol, Velká Británie
  • Europaschule Herzogenrath, Am Langenpfahl 8, Herzogenrath, Německo
  • Charlenmagnecollege lokatie Eijkhagen, Eijkhagenlaan 31, Landgraaf, Nizozemsko


Ve dnech 13. a 15. června 2012 proběhla na gymnáziu závěrečná konference projektu COMENIUS – PARTNERSTVÍ ŠKOL. Jedenáct učitelů ze čtyř zemí se sešlo, aby společně zhodnotili přínos projektu, podělili se o získané zkušenosti a společně zpracovali závěrečnou zprávu. Při této příležitosti si také prohlédli školu, Třeboň a někteří si dokonce vyzkoušeli učení.

Štěpánka Otepková

Foto: Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout