Gymnázium Třeboň

Škola ASP UNESCO

Od svého založení je UNESCO (Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu) centrem směřujícím k mezinárodnímu porozumění. Roku 1953 byl zahájen "Projekt sítě Přidružených škol UNESCO". Přidružené školy UNESCO jsou instituce, které propagují ideály a principy UNESCO ve výchově a vzdělání prostřednictvím konkrétních "pilotních" projektů. Cílem těchto škol je rozvíjet v mladých lidech tvořivost a přimět je k účasti na akcích týkajících se těchto čtyř okruhů:
•    globální problémy
•    lidská práva a demokracie
•    kulturní dědictví a multikulturalismus
•    životní prostředí a ekologie 
 Česká republika se do Projektu Přidružených škol UNESCO zapojila již v roce 1966 (více informací na  http://www.skoly-unesco.cz/)
Mezi nejvýznamnější aktivity české sítě škol UNESCO patří každoroční Týden škol UNESCO, který je tematicky zaměřený na jedno všeobecné téma, se kterým se všechny školy snaží nejen své žáky, ale i širší veřejnost podrobněji seznámit. Každý rok se také zástupci českých Přidružených škol UNESCO setkávají na jedné z vybraných škol, kde si vyměňují zkušenosti a získávají aktuální informace o činnosti organizace UNESCO.

Zařazení školy do sítě ASPnet umožňuje učitelům, aby se podíleli na vytváření nových učebních materiálů. K nejzajímavějším materiálům vzniklým díky síti ASPnet patří „Peace Package“ a „World Heritage Kit“. Tento odborný text byl převeden do češtiny díky týmové práci tří gymnázií UNESCO - v Uherském Hradišti, Jindřichově Hradci a Třeboni. Celý překladatelský projekt koordinovala Mgr. V. Ježková, učitelka z třeboňského gymnázia. Publikace byla příspěvkem jmenovaných škol i celé České komese UNESCO k 30. výročí podepsání Úmluvy o světovém dědictví. 

Školy v síti se mohou podílet na celosvětových projektech ASPnet, jako např. „Young People´s World Heritage Education Project“, „This is our Time“, „Breaking the Silence“, „Caribbean Sea Project“ atd. Studenti se při zpracování projektů aktivně zapojují do řešení problémů, v rámci projektu se mohou podělit o své zkušenosti.   

Třeboňské gymnázium vstoupilo do sítě škol UNESCO 2. června 1995. Při této příležitosti navštívila školu doc. MUDr. Jaroslava Moserová, DrSc., tehdejší předsedkyně České komise pro UNESCO.

Aktivity naší školy v rámci projektu ASPnet jsou rozděleny do tří oblastí:
•    výchova k lidským právům
•    výchova k ochraně životního prostředí
•    výchova k protidrogové prevenci


Velkým  úspěchem studentů naší školy byla účast na celosvětovém projektu  organizace UNESCO nazvaném „Mondialogo School Contest“. Projekt byl založen na mediální komunikaci studentů a učitelů z celého světa. Jeho cílem bylo poznání bohatství vlastní kultury i kultur jiných. V roce 2004 se do soutěže zapojilo 1466 týmů z celého světa. Z tohoto počtu postoupilo do finále v Barceloně 50 týmů, mezi které se dostal tým třeboňských gymnazistů s egyptskými partnery s projektem „Approaching the Heart of Europe“.

Následující rok se do  Mondialoga zapojilo 2 600 týmů. Do finále v Římě byl opět vybrán tým studentů z našeho gymnázia (Mosquitos), tentokráte s argentinskými partnery. Jejich projekt „Find Me!“(inspirativní videoreportáž, v níž přiblížili každodenní život mladých lidí v obou zemích) a  kouzelná krabice „Magic Box“ byli oceněny 3. místem. Vyvrcholením celé této akce byla studijně-poznávací cesta do Argentiny, kterou se podařilo týmu Mosquitos uskutečnit za finanční podpory sponzorů a díky velkému studentskému úsilí.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout