Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Podílejte se i vy na rozvoji našeho gymnázia

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás jménem naší školy s prosbou o pomoc při dalším rozvoji našeho gymnázia. Staňte se i vy součástí našich vizí, nechceme se při své cestě vzhůru uzavírat, ale naopak bychom byli rádi, aby se gymnázium v tom nejlepším slova smyslu stalo pýchou Třeboně, společným dílem všech, kterým rozvoj vzdělanosti našich dětí, potažmo nás všech není lhostejný.

Naše škola, do které chodí letos 335 žáků, poskytuje kvalitní přípravu pro vysokoškolská studia žáků ze širokého okolí. Během minulých let se podařilo díky efektivnímu hospodaření školy a jejímu uvážlivému zpravování vybudovat účelně vybavenou a konkurenceschopnou instituci, která nabízí moderní výuku v atraktivním, moderně zařízeném a hlavně plně funkčním prostředí.
Naším jednoznačným cílem je tento trend udržet a být nadále schopni co nejlépe obstát v konkurenci škol podobného zaměření, kromě tohoto chceme samozřejmě naplnit co nejprofesionálněji školní a částečně i mimoškolní čas našich žáků.
Pro trvalé zkvalitňování výuky i prostředí školy využíváme samozřejmě prostředků našeho zřizovatele, velmi úspěšně se také zapojujeme do různých projektů, díky kterým se nám třeba už v letošním roce podařilo vybavit všechny učebny kvalitní jednotnou IT a audiovizuální technikou. Za uplynulé dva roky jsme kompletně zrekonstruovali areál fyziky, biologie a IKT.
Velmi vítáme aktivity Sdružení rodičů, které je po dlouhá léta naším důležitým partnerem, pomáhá nám financovat a spolupořádat aktivity, na něž se nám prostředky prostě nedostávají – obzvláště v souvislosti se zajišťováním mimoškolní činnosti, kterou chceme i nadále realizovat a rozšiřovat.

I my jako škola uvítáme dary, které nám umožní nadále zlepšovat prostředí naší školy. Mohou mít formu finančního obnosu (sponzorský dar) nebo poskytnutí potřebného vybavení či vykonání řemeslných prací. Pro Vaši informaci – ještě v letošním roce budeme realizovat nový východ ze školy, potřebujeme dovybavit novou školní knihovnu, v prostorách nefunkčních teras uvnitř komplexu školy chceme vestavět prosklená atria pro výuku biologie i relaxaci, potřebujeme vybudovat parkoviště na části školního dvora k ulici Na Chmelnici nebo vyměnit okna na čelní straně budovy. Naším nejsmělejším plánem je vybudovat moderní půdní vestavbu, která by nám zásadním způsobem pomohla rozšířit prostory nejen pro výuku, ale i komfortní zázemí pro učitele i žáky - v říjnu 2016 jsme podali žádost o významný grant z prostředků IROP.
Obracíme se takto nejen na rodiče našich stávajících studentů a bývalé studenty školy, ale především na představitele místní podnikatelské veřejnosti, z nichž většina z nich měla nebo bude mít s naší školou přímý či nepřímý kontakt.

Pokud se rozhodnete dát finanční dar Sdružení rodičů či přímo gymnáziu, budeme Vám velmi zavázáni a v maximální možné a průkazné míře se zasadíme o to, aby byly Vaše prostředky využity ve prospěch všech našich žáků. Pokud věnujete dar přímo gymnáziu, bude s Vámi sepsána darovací smlouva s vymezením účelu daru. Naše sponzory budeme propagovat na našem webu i v prostorách školy, ty významné i na dalších akcích pořádaných školou. Pokusíme se v závěru každého školního roku předložit jakési zúčtování, kdy veřejnost seznámíme se vším, co bylo díky Vašim prostředkům v naší škole realizováno.

Jménem žáků i zaměstnanců naší školy Vám srdečně děkuji za přízeň, pochopení a za případnou poskytnutou pomoc.


S úctou,


Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka školy


V Třeboni dne 14. 10. 2016

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Uzavření klasifikace a docházky za 2. pol. do 14.00

20.06.2019 uzavření klasifikace a docházky za 2. pol. do 14.00

Sportovní den

27.06.2019 sportovní den

Burza učebnic

Burza učebnic - 25.06.2019, 8-10.00 v přízemí školy

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň