Gymnázium Třeboň
Nacházíte se zde: Úvodní stránka / O Škole / Sponsoring

Podílejte se i vy na rozvoji našeho gymnázia

Vážená paní, vážený pane,

i Vy se můžete prostřednictvím konkrétní finanční pomoci stát součástí našich vizí. Nechceme se při své cestě vzhůru uzavírat, budeme šťastní, když nás po ní půjde co nejvíc. Gymnázium se stává v tom nejlepším slova smyslu pýchou Třeboně, je společným dílem těch, kterým rozvoj vzdělanosti našich dětí, potažmo nás všech není lhostejný.

Naše škola, do které chodí letos (2022/23) rekordních 360 žáků, poskytuje kvalitní přípravu pro vysokoškolská studia žáků ze širokého okolí. Během minulých let se podařilo díky efektivnímu hospodaření školy a jejímu uvážlivému zpravování vybudovat účelně vybavenou a konkurenceschopnou instituci, která nabízí moderní výuku v atraktivním, moderně zařízeném a hlavně plně funkčním prostředí.
Naším jednoznačným cílem je tento trend udržet a být nadále schopni co nejlépe obstát v konkurenci škol podobného zaměření, kromě tohoto chceme samozřejmě naplnit co nejprofesionálněji školní a částečně i mimoškolní čas našich žáků.
Pro trvalé zkvalitňování výuky i prostředí školy využíváme samozřejmě prostředků našeho zřizovatele, velmi úspěšně se také zapojujeme do různých projektů, díky kterým se nám např. letos podařilo vybavit učebnu IT špičkovými pomůckami pro výuku nového předmětu Informatika.
Velmi vítáme aktivity Sdružení rodičů, které je po dlouhá léta naším důležitým partnerem, pomáhá nám financovat a spolupořádat aktivity, na něž se nám prostředky prostě nedostávají – obzvláště v souvislosti s výjezdy žáků na různé soutěže, reprezentaci školy, či se zajišťováním mimoškolní činnosti, kterou chceme i nadále realizovat a rozšiřovat.

I my jako škola uvítáme dary, které nám umožní nadále zlepšovat prostředí naší školy, rozšíří možnosti projektové výuky, dovolí zvát do školy odborníky, realizovat tandemovou výuku apod. Dary mohou mít formu konkrétního finančního obnosu (sponzorský dar), po dohodě je možné poskytnout i naprosto konkrétní potřebné vybavení (v době covidové jsme takto ocenili dary v podobě notebooků). V poslední době si velmi vážíme darů do školní knihovny, díky sponzorskému daru jsme špičkově dovybavili kabinet fyziky. Inspirovat se můžete v seznamu našich dárců a podporovatelů zde

Pokud se rozhodnete dát finanční dar Sdružení rodičů či přímo gymnáziu, budeme Vám velmi zavázáni a v maximální možné a průkazné míře se zasadíme o to, aby byly Vaše prostředky využity ve prospěch všech našich žáků. Pokud nám věnujete finanční dar, bude s Vámi sepsána darovací smlouva s vymezením účelu daru. Naše sponzory budeme propagovat na našem webu i v prostorách školy, ty významné i na dalších akcích pořádaných školou. 

Možnosti směrování finančního daru:

1. na účet školy - 180921340/0300

V příloze je jednoduchá šablona darovací smlouvy, kterou vyplňte a zašlete na naši adresu, popř. prostřednictvím datové schránky, kontakty naleznete zde

2. na účet Sdružení rodičů při Gymnáziu Třeboň - 5975753339/0800

Darovací smlouva na vyžádání, informace a kontakty zde.

Jménem žáků i zaměstnanců našeho gymnázia Vám upřímně děkuji za podporu a velkorysost, 

s úctou,

Mgr. Anna Koktavá, ředitelka školy

V Třeboni dne 14. 10. 2022

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout