Gymnázium Třeboň

Aktivita 06 - Seminář s Tomášem Halíkem na téma „Občanská společnost a etika“

Datum: 17. 12. 2010

Účastníci akce:  žáci V. – VIII. , pedag.– Anna Kohoutová, Jana Coufalová, Václav Pražák

Cíle akce:

  1. Netradiční forma výuky – diskuse před fórem neznámých studentů       s významnou osobností, přednáška významné osobnosti
  2. Propojení předmětů – základy společenských věd, dějepis, rétorika
  3. Dokumentace celé akce –  reflexe do školního časopisu GYM                      

Probíraná témata:

  1. Občanská společnost a demokratické principy  
  2. Význam vzdělanosti v současném světě
  3. Diskuse na aktuální společenská, religiózní témata            
  4. Kultivovanost společnosti, společenských věd (ekonomie)
  5. Představení nové knihy „ Divadlo pro anděly aneb Život jako náboženský experiment“

 

Místo konání – Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích

                       

Splnění vytyčených cílů

 I. Netradiční forma výuky

Žáci měli možnost vyslechnout přednášku prof. PhDr. Tomáše Halíka, profesora sociologie na UK, který díky své praxi rektora univerzitního kostela Nejsv. Salvátora v Praze a prezidenta České křesťanské akademie dokázal přesvědčit studenty o vážnosti přednášených témat, dokázal je vyprovokovat k velmi vážnému přemýšlení o prazákladních filosofických otázkách současného světa. Svůj zájem o tato témata dokazovali studenti díky zajímavé diskusi, díky neotřelým formulacím zajímavých otázek, na které se jim dostávalo obšírných odpovědí zasazovaných do zajímavých souvislostí.

 II. Propojení předmětů, mezipředmětové vztahy

Žáci využívali své znalosti dějepisu, literární výchovy, základů společenských věd, filosofie. Díky možnosti zapojit se do diskuse si ověřovali své řečnické schopnosti, dovednosti co nejpřesněji se vyjadřovat.

 Inspirativní myšlenky:

-          „Nejlepší ze všech špatných forem vlády je demokracie“ (Churchil)

-          žijeme ve společnosti tzv. černých pasažérů – ti chtějí jen brát, ne dávat (tato pasivita zabíjí demokracii)

-          je dobré hledat i argumenty proti demokratickým principům (např. je to vláda většiny a ta se často mýlí, provázanost mocenských a podnikatelských struktur, „ruka trhu“ není samospasitelná apod.) – abychom se v ní utvrdili

-          svoboda je břemenem odpovědnosti

-          komunikace je krev demokracie

-          až když se seznámíme s cizími kulturami, poznáme dobře tu naši – nutnost cestovat, poznávat

-          význam vzdělanosti a nutnost bojovat proti jejímu úpadku (důležitost popularizace různých společenskovědních oborů – viz ekonom Tomáš Sedláček)

-          musíme na sebe zvyšovat nároky

-          ve společnosti chybí iniciativnost

-          neumíme věcně a bez emocí diskutovat

Hodnocení

Tomáš Halík nediskutoval s našimi žáky poprvé, využíváme všech možných příležitostí k podobným odborným setkávání. Narozdíl od předchozích diskuzí se tentokrát T. H. nedostal k aktuálnímu předvánočnímu tématu Advent, studenti byli viditelně zaujati tématy „světštějšími“ – demokracie, Evropská unie, ekonomie, moderní etika.

 

Zapsala Anna Kohoutová, 20. 12. 2010

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout