Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Svatováclavská exkurze – západní trasa

Datum konání: 27. 9. 2013

Třída, počet žáků: zájemci z různých tříd - celkem 31 žáků z kvinty, sexty, septimy, oktávy a 2. ročníku

Místo konání: Kašperské Hory, Annín, Rajsko, Kašperk, Obří hrad

Vyučující: Petr Kopeček, Milada Benedová

Průběh:
První zastávkou výletníků bylo Muzeum Šumavy v Kašperských Horách, často zvané „malé národní muzeum Šumavy“ pro neobvykle bohaté a pestré sbírky všeho druhu (malovaný nábytek, mnoho vycpanin i přírodnin, sošky, obrazy se šumavskou tematikou, unikátní sbírka skla ze šumavských skláren…), poté následoval přejezd k bývalé sklárně v Anníně, kde se již od r. 1796 vyrábělo světoznámé růžové sklo zdobené zlatem (ve své době velká konkurence i proslulému benátskému sklu). Polední čas zpříjemnila krátká vycházka k poutnímu místu Mouřenec, kde se v kostelíku sv. Mořice dochovaly mimořádné fresky s biblickou tematikou, za kostelem starobylá kostnice a okolo tajemný hřbitůvek převážně německého obyvatelstva Šumavy. Poté si zájemci pod dohledem profesionálů vyzkoušeli výrobu skleněných perliček a broušení v malé brusírně skla v Rajsku. Cesta dále pokračovala vycházkou na hrad Kašperk (Karlsberg/Montecarlo), nejvýše položený hrad v Čechách, založený Karlem IV. jako strážní hrad zemské hranice a významné Zlaté stezky z Pasova do Čech. Návštěvníci se mimo jiné dostanou až do nejvyššího patra hlavní věže, odkud je daleký výhled na velkou část Šumavy. Posledním bodem trasy byla prohlídka nejvýše položeného keltského oppida v Čechách – Obřího hradu, kde kromě prohlídky celkové dispozice bývalého sídliště Keltů stojí za pozornost výhledy do okolí, zejména na „magický dvojzubec“ hradu Kašperk.

Cíl:
Hlavním cílem exkurze bylo blíže poznat jeden z méně známých koutů Šumavy, seznámit se s přírodními, společenskými, historickými i kulturními zajímavosti oblasti Kašperskohorska. Velký důraz byl kladen na uvědomění si významu šumavského sklářství v historickém i současném kontextu. Návštěvě brusírny skla umožnila žákům vidět různé způsoby broušení skla a výrobu skleněných perliček a navíc si žáci sami mohli zvolené techniky pod dohledem odborníků sami vyzkoušet. Během exkurze žáci ušli cca 9 km v kopcovitém terénu a prokázali tak i svou fyzickou zdatnost.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Celá exkurze byla žáky kladně hodnocena. Žáci ocenili pestrý a zajímavý program, s nadšením byla přijímána i praktická ukázka broušení skla.

Doporučení:
Tato exkurze by mohla být v budoucnu opět našim žákům nabízena v rámci akce Svatováclavské exkurze.

Poznámka:
Z exkurze byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni 1. 10. 2013

Zapsal: Petr Kopeček, vedoucí akce

Foto: Petr Kopeček

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout