Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 1


Datum konání: 1. 10. 2013, od 14.15 do 16.00


Počet účastníků: žáci třeboňského gymnázia (celkem 5)


Místo konání: Třeboň


Přednášející: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.


Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:
Přítomní žáci byli dne 1. 10. 2013 v rámci Setkání 1 seznámeni s průběhem, strukturou a pravidly Školní šifrovací soutěže. Dále přednášející Mgr. Karel Pazourek Ph. D. přednáškou Základy šifrovacích metod uvedl účastníky do problematiky šifrování, třídění nauk o šifrování, základního schématu šifrovacího procesu a obvyklých typů šifer používaných v rekreačním šifrování. Výklad byl doplněn otázkami přítomných. Následovalo luštění sady pěti šifer, které představovaly základní typy (transpoziční šifra, grafické šifry, zpráva ukrytá steganografickou metodou, asociační šifra). Na závěr bylo vysvětleno řešení šifer této sady, kdy účastníci si vyměnili své postřehy a dojmy.


Cíl:
Hlavním cílem bylo seznámit žáky s průběhem a pravidly Školní šifrovací soutěže a prostřednictvím přednášky je seznámit se základními aspekty šifrování. Navazující luštění sady šifer pak mělo podnítit účastníky k další účasti v soutěži. Vzhledem k vhodné sestavě sady šifer lze konstatovat, že setkání svůj cíl naplnilo.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Reakce žáků svědčí o jejich kladném hodnocení. Délka přednášky plně odpovídala cíli setkání. Náročnost šifer byla odpovídající.


Doporučení:
Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.


Poznámka: Ze setkání byla pořízena fotodokumentace.


V Třeboni 2. 10. 2013
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04
 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout