Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Prožitkové kurzy

Termíny: 1. ročník – 9. – 11. září 2013, prima – 11. – 13. září 2013

Místo: Římov, ubytovna Tělovýchovné jednoty

Organizace a zajištění prožitkových kurzů:

V letošním školním roce proběhly 2 prožitkové kurzy pro 2 třídy – pro žáky primy a 1. ročníku – celkový počet žáků byl 53. S žáky pracovali 2 lektoři (pedagogové volného času) a školní psycholožka, dozor nad žáky vykonávali 2 učitelé školy (třídní učitel a výchovná poradkyně nebo ředitelka školy).

Průběh:
Jednotlivé třídní kolektivy strávily postupně 3 společné dny v Římově. Žáci byli ubytováni v ubytovně patřící sportovnímu klubu, kde byla k dispozici velká společenská místnost. Většina aktivit probíhala na sportovním hřišti nebo v okolí Římova. Žáci se pod vedením 2 zkušených lektorů zapojili do různých aktivit (sportovních, poznávacích, přírodovědných, zaměřených na řešení různých problémů a týmovou práci). Po skončení jednotlivých aktivit byli žáci lektory vedeni k aktivnímu rozboru vzniklých situací a odvození správných vzorců chování v týmu.

Cíl:
Prožitkové kurzy jsou součástí MPP a ŠVP školy. Jsou vhodně zařazeny na začátku školního roku a kladou si tyto cíle – vytvořit schopný třídní kolektiv, navázat spolupráci mezi žáky a pedagogy, podporovat týmovou práci a vzájemnou pomoc mezi žáky, předcházet rizikovému chování v kolektivu a monitorovat případné problematické jedince v kolektivu. Součástí programu je i seznámení se s novou lokalitou, pravidly šetrného zacházení s přírodou a pohybu v ní, souznění člověka s přírodou.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Průběh prožitkových kurzů byl hodnocen stoprocentně pozitivně, ať už z pozice učitelů, lektorů nebo žáků. Jednotlivé aktivity byly rozebírány lektory společně s žáky bezprostředně po skončení. Na závěr každého kurzu hodnotili žáci nejvíce a nejméně oblíbené aktivity, známkovali jednotlivé lektory i celkový program kurzu. Celý program byl pečlivě rozebírán pedagogy s lektory každý den, byly zdůrazněny dosažené cíle a formy práce žáků. Velký význam má stoprocentní účast žáků u obou tříd. Žáci během kurzů diskutovali v kruhu, zkoušeli vyjadřovat své názory a hodnotit své pocity. Přínosem pro třídní kolektivy bude pokračování těchto aktivit na třídnických hodinách. Z prožitkových kurzů byla pořízena fotodokumentace, která poslouží lektorům i jednotlivým třídním kolektivům. Fotografie jsou zveřejněny se souhlasem žáků.

Doporučení:
Ubytování v Římově je zcela vyhovující, lokalita je blízko Třeboně a zároveň pro žáky téměř neznámá, ubytování i strava jsou cenově dostupné a vhodné pro pořádání prožitkových kurzů. Blízké okolí Římova nabízí mnoho možností trávit intenzivní čas uprostřed přírody. Časový rozsah kurzů je také přijatelný z finančních i organizačních důvodů školy. Také spolupráce s lektory se velmi osvědčila. Doporučuji stejným způsobem zajistit dozor nad žáky – 2 lektoři, 1 psycholožka a 2 učitelé.

Přínos pro práci třídního učitele:

 • rychlé a intenzivní  poznání žáků  během tří dnů
 • chování v jiném prostředí, než jsou školní lavice
 •  šetrné zacházení s přírodou, pohyb v ní, souznění s ní
 • odhalení problémů v komunikaci
 • společné budování vztahů, vzájemné  důvěry
 • silný společný zážitek v úvodu studia, na který lze navazovat
 • pedagog se zapojuje do aktivit
 • pedagog se ocitá v roli pozorovatele, sleduje reakce žáků
 • sezení v kruhu, vzájemné naslouchání, respektování druhého
 • využití v práci třídního učitele po celé studium


Přínos pro třídní kolektiv:

 • žáci se vzájemně rychle poznají nejenom jmény, ale i charaktery, názory
 • vzniknou vazby, které přetrvávají během školního roku
 • snadné překonání nejistoty z neznámého prostředí a nového kolektivu
 • žáci se nebojí vyjádřit svůj názor nahlas, vzájemně se více respektují
 • vytvoření soudržnosti v kolektivu
 • vznik společného projektu, na kterém se všichni podíleli a který visí ve třídě
 • nastartování kolektivu do druhé poloviny studia, ujasnění a oživení vztahů (kvinta)
 • zlepšení vztahu „holky – kluci“ (kvinta)


Navázání na prožitkové kurzy:

 • pravidelné třídnické hodiny
 • pokračování v třídních výletech
 • sezení žáků v kruhu, vyjadřování názorů, diskuse, zařazování různých aktivit
 • ankety, drobné hry a soutěže

Další informace a fotografie jsou na adrese http://www.gymtrebon.cz/a-1118-prozitkove-kurzy-v-zari-se-povedly-.html

Autor: Anna Kohoutová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout