Gymnázium Třeboň

Třeboňský svět X/2013 - Gymnázium získalo další grant

Od září 2013 má třeboňské gymnázium možnost čerpat téměř 2,3 mil. korun z prostředků globálního grantu OP VK, který je spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fongu, na projekt s názvem Nové výzvy pro Třeboňsko. Projekt bude realizován až do prosince roku 2014.

Prostředky využijeme na vybavení učebny a laboratoře fyziky moderními měřícími přístroji a tablety, na další vydávání úspěšného časopisu GYM, našim žákům budeme moci částečně hradit dopravu na odborné exkurze, dopřejeme jim asistenta pro praktickou a živou výuku biologie, atraktivní aktivitou jsou také šifry jako součást netradiční metody výuky či jako součást mimoškolní zájmové činnosti, kterou pravidelně nabízíme našim žákům.

Další novinkou, kterou chceme zpestřit našim žákům výuku anglické konverzace, a tím je motivovat k maximálnímu úsilí při studiu angličtiny, je přítomnost zahraničních asistentů v hodinách.

Praktickou a viditelnou změnou prošel i exteriér budovy gymnázia, kde byl na severní straně směrem do ulice Na Chmelnici postaven podle návrhu pana Petra Míška nový zastřešený kolostav, který škola už dlouhá léta nutně potřebovala.

Srdečně tímto děkuji za perfektní spolupráci a nezištnou pomoc nejen Petru Míškovi, ale i Ing. Josefu Kreglovi a panu Františku Šedivému, za jehož významného přispění kolostav v jeho firmě Agrico, s.r.o. vznikl.

Mgr. Anna Kohoutová, ředitelka gymnázia

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout