Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 – Svatováclavské exkurze – severní trasa

Datum konání: 27. 09. 2013

Třída, počet žáků: žáci I, III, IV, V, VI, 1., 2. ročníků (celkem 45 žáků)

Místo konání: Kutná Hora, Kačina, Blaník

Vyučující: Mgr. Jitka Mašková, Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Jana Havlová

Průběh: Prvním bodem programu v Kutné Hoře byla návštěva Českého muzea stříbra spojená s prohlídkou středověkého stříbrného dolu. Dále si žáci prohlédli chrám Sv. Barbory, mincovnu Vlašský dvůr a v části zvané Sedlec navštívili kapli Všech svatých s kostnicí. Exkurze pokračovala prohlídkou zámku Kačina a okolní barokní krajiny. Posledním bodem programu byl výstup na rozhlednu na vrcholu Blaníku.

Cíl: Cílem exkurze je názorně ukázat, jak přírodní poměry určují historický vývoj celé oblasti. Jak je vzájemně provázáno nerostné bohatství, z něj plynoucí hospodářský a ekonomický rozvoj a na něj navazuje kulturní a politický význam oblasti.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Akce byla velmi úspěšná, žáci ocenili pestrost a názornost prohlídek. Připomínky v hodnocení se týkaly jen doby návratu, který byl až v pozdních hodinách.

Doporučení:
Tato exkurze bude zařazena do nabídky i v příštím školním roce, pouze s doporučením časnějšího odjezdu, tak aby byla dostatečná časová rezerva na poslední body programu.
 

Poznámka:
Z exkurze byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni 4. 10. 2013

Zapsala: Mgr. Jitka Mašková

Foto: Simona Hrušková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout