Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Svatováclavská exkurze – památník Terezín

Datum konání: 27. 9. 2013

Třída, počet žáků: 46 žáků (z IV., VI., VIII., 2., a 4. ročníku)

Vyučující: Mgr. Václav Pražák (vedoucí), Mgr. Zuzana Dvořáková, Mgr. Kateřina Janů

Průběh:
První částí exkurze bylo seznámení se s výjimečnou atmosférou Českého středohoří, pro které jsou typické třetihorní geomorfologické jevy. Žáci se dozvěděli o rozdílnostech květeny teplejších oblastí ČR (dubové lesy), viděli jiný typ krajiny (květena termofyzika), byli pozváni na litoměřickou Zahradu Čech, která toto dokládá. Navštívili Mělník, kde sledovali krajinotvornou činnost řeky (soutok Labe a Vltavy), viděli říční terasy.

V průběhu exkurze měli účastníci možnost seznámit se s nejdůležitějšími objekty v Terezíně. Nejprve navštívili Malou pevnost, kde si pod vedením místního průvodce prohlédli zpřístupněné části objektu (například správní kanceláře, vzorovou holírnu, vězeňské cely, popraviště). Rovněž měli možnost projít částí pevnostních kasemat, které byly určeny pro obranu v době vzniku pevnosti. Nakonec v místním kině shlédli propagační film, natočený nacisty u příležitosti inspekce Mezinárodního červeného kříže v Terezíně, a dokument o historii města. Poté prohlídka pokračovala návštěvou Muzea ghetta, kde si účastníci mohli udělat celkový obrázek o holocaustu v celoevropském kontextu, stejně jako o každodenním životě perzekuovaných Židů. Dalším objektem v pořadí byla expozice v Magdeburských kasárnách, věnovaná především kultuře a umění v terezínském ghettu. Nakonec se účastníci vydali na pěší prohlídku, při níž opustili opevněný areál a kolem kolumbária a obřadní síně dorazili do terezínského krematoria, kde byl prohlídkový okruh uzavřen.

Cíl:
Cílem této exkurze bylo seznámit účastníky s výjimečným krajinným územím Českého středohoří a upozornit na reálném místě prostřednictvím autentického pozorování krajiny na třetihorní geomorfologické jevy. Druhým cílem této exkurze bylo seznámit účastníky na konkrétním případě s historií šoa, ukázat jim, v jakých podmínkách Židé a další vězni nacistů museli žít, a zároveň upozornit na to, že na tento úsek dějin není možné zapomenout a naopak je zapotřebí se ze všech sil přičinit, aby k ničemu podobnému již nedošlo.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Cílů exkurze bylo v nejvyšší možné míře dosaženo. Na účastníky akce zapůsobila jednak výjimečná krajina – v porovnání s tou, kde žijí, tolik odlišná, stejně tak ale magické místo terezínské pevnosti. Díky tomu se během prohlídky obou míst i při cestě zpět rozproudily živé diskuse mezi učiteli a žáky, i mezi žáky navzájem, které dokazovaly, že daná tematika má stále co říci.


Mgr. Václav Pražák, vedoucí exkurze

Foto: Huyen Vu Thanh
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout