Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Využití pracovního listu Transpoziční šifry a kombinatorika

Datum konání: 3. 10. 2013, od 8.50 do 9.35

Počet účastníků: žáci oktávy třeboňského gymnázia (celkem 22)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.

Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04

Průběh:
Přítomní žáci se seznámili s principem transpozičí šifry. Pracovali s úlohami z pracovního listu Transpoziční šifry a kombinatorika. Byly vyřešeny příklady 1, 3 a 4.

Cíl:
Hlavním cílem bylo procvičit na aplikačních úlohách základní kombinatorická pravidla (pravidlo součtu a součinu) a pojem variace.

Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, procvičení základních kombinatorických pravidel a pojmu variace, bylo dosaženo.

Doporučení:
Pracovní list Transpoziční šifry lze plně využít v rámci výuky kombinatoriky jako zdroj aplikačních úloh. Je možné některé úlohy vynechat (např. příklad 2), pokud žáci problematice rozumějí.


V Třeboni 8. 10. 2013
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout