Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 – Svatováclavská exkurze jižní trasa – Novohradsko

Datum konání: 27. 9. 2013 (celodenní exkurze)

Místo konání (trasa): Trocnov, Borovany, PR Meandry řeky Stropnice, Buškův hamr, Veselka, Pohoří na Šumavě – pramen Lužnice, Hojná Voda, Dobrá Voda, Kraví hora

Třídy, počet žáků: I., II., III., IV., V., VII., 3. A 4. Ročník (celkem 34 žáci)

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková, RNDr. Olga Tichá, Mgr. Hana Bušková

Použité metody: exkurze, samostatná práce žáků, referáty

Cíl: Cílem exkurze je názorně ukázat, jak přírodní poměry určují historický vývoj celé oblasti. Jak je vzájemně provázáno nerostné bohatství, z něj plynoucí hospodářský a ekonomický rozvoj a na něj navazuje kulturní a politický význam oblasti.

Průběh: Nejprve jsme navštívili památník Jana Žižky z Trocnova, poté si žáci prohlédli PR Meandry Stropnice a bunkr na okraji obce Veselka - součást pohraničního opevnění ČR z doby před druhou světovou válkou. Poté jsme navštívili klášter v Borovanech a Buškův Hamr u Trhových Svinů. Posledním bodem programu měl být výstup na Kraví horu a rozhlednu na jejím vrcholu. Výstup jsme však kvůli časové ztrátě způsobené dopravní nehodou museli výrazně zkrátit. Žáci si připravili ke každému stanovišti krátký referát.

Zhodnocení akce a zpětná vazba: Akce byla velmi úspěšná, žáci ocenili pestrost a názornost programu.  Připomínky byly pouze ke zkrácení programu, ale vzhledem k vysokému počtu dojíždějících žáků jsme museli dodržet čas příjezdu. Využití referátů se osvědčilo.

Doporučení: Vzhledem k tomu, že žáci měli zájem především o výstup na Kraví horu, doporučuji absolvovat trasu v opačném směru tak, aby na vlastní výstup bylo více času.

Z  exkurze byla pořízena fotodokumentace.

Text: Štěpánka Otepková

Foto: Adéla Vrchotová - kvarta


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout