Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 – Svatováclavská exkurze východní trasa - Třebíč

Datum konání: 27. 9. 2013

Třída, počet žáků: žáci 3. ročníku, primy, sekundy, tercie (celkem 39 žáků)

Místo konání: Mrákotín - muzeum kamenictví, Třebíč – bazilika, židovské město, muzeum – výstava Cesty časem

Vyučující:  M. Drábková, L. Císařová,  M. Krynický

Průběh:
Během jízdy autobuse žáci přednášeli přichystané referáty o místech, kterými  jsme projížděli, nebo o zajímavostech, které jsme míjeli. První zastávka byla u obecního úřadu v Mrákotíně, kde jsme  si prohlédli muzeum kamenictví s dobovým filmem o transportu obelisku z Mrákotína na nádvoří Pražského hradu. V Třebíči jsme nejdříve zamířili do areálu zámku. Po prohlídce baziliky jsme se přesunuli do židovské čtvrti. Průvodkyně nás velmi profesionálně provedla a zapojila i žáky, kteří měli opět připravené referáty o jednotlivých domech a dalších tématech, týkajících se židovského obyvatelstva. Oddychovou zastávkou byl židovský hřbitov, kde se žáci kresbou uhlem pokusili zachytit atmosféru. Posledním bodem programu byla interaktivní expozice ,,Cesty časem“. Cestou do Třeboně jsme dokončili prezentaci referátů.

Cíl:
Hlavním cílem návštěvy tohoto města s památkami zapsanými na seznamu UNESCO bylo seznámit žáky s historickými událostmi, souvislostmi mezi krajinou a lidskou společností, pestrostí kultur i přírody.

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Návštěva Třebíče byla žáky kladně hodnocena.

Text: Markéta Drábková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout