Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Laboratorní cvičení: mikroskopování sladkovodních řas

Datum konání: 30. 9. 2013 (1 hodina)

Třídy, počet žáků: prima (26 žáků)

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: Přírodopis pro ZŠ a G 6 (učebnice, Fraus), pracovní list, vzorky sladkovodních řas ze sbírky Botanického ústavu v Třeboni

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: zopakovat znalosti o stavbě mikroskopu a jednotlivých pomůckách k mikroskopování, nacvičit správnou manipulaci s mikroskopem, prakticky si vyzkoušet přípravu dočasného mikroskopického preparátu, motivovat žáky k následujícímu tématu - řasy

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve dvojicích, ale každý měl za úkol zhotovit svůj vlastní preparát a protokol.  S pomocí učebnice a pracovního listu si připravili dočasný mikroskopický preparát a vypracovali laboratorní protokol. Žáci byli velmi aktivní a nadšení, protože většina z nich pracovala s mikroskopem poprvé. Největší problémy činily biologické nákresy pozorovaných řas.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je upravovat. Lektor výrazně pomáhal žákům při manipulaci s mikroskopy a přípravě preparátů, takže bylo možné provést laboratorní cvičení v rámci jedné vyučovací hodiny s celou třídou.


Text: Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout