Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 – Svatováclavská exkurze – Třeboňsko

Datum konání: 27. 09. 2013

Třída, počet žáků: (celkem 17 žáků)

Místo konání: jižní břeh rybníka Rožmberk

Vyučující: Mgr. Petra Dufková, Václav Bartuška

Průběh: Přes Mokré louky a kolem Rožmberka do Nové Hlíny. Odsud autobusem zpátky.

Cíl: Ukázat dětem základní přírodní prvky Třeboňska – vodu, bažinu a les. Součástí akce byly diskuse o zdravém životním stylu a důležitosti pobytu v přírodě, žáci se seznámili se zásadami první pomoci při běžných úrazech souvisejících s pohybem v přírodě. 

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Akce byla velmi úspěšná, žáci ocenili pestrost a názornost výkladu, živě diskutovali o zdravém životním stylu a názorně si vyzkoušeli některé zásahy první pomoci v přírodě. 

 

V Třeboni  4. 10. 2013

Zapsal: Václav Bartuška

Foto: Miroslav Pfeifer
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout