Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 – Určování našich dřevin

Datum konání: 25. 9. 2013 (1 hodina)

Třídy, počet žáků: sekunda - celkem  29 žáků

Vyučující: Jitka Mašková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: donesené větve s listy, pupeny a případně i plody, encyklopedie, naučné knihy

Použité metody: samostatná práce, práce s odbornou literaturou

Cíl: naučit se rozpoznávat charakteristické znaky na listech, větvích nebo plodech a s pomocí těchto znaků určit zástupce našich dřevin.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Cvičení navázalo na dendrologické vycházky do městského parku, na kterých se žáci seznámili s našimi dřevinami a jejich charakteristickými znaky. Na tomto cvičení si pak žáci v menších skupinách postupně prohlíželi donesené vzorky a s pomocí literatury určovali, o které dřeviny se jedná. Na závěr byl ověřovací test.


Doporučení: Laboratorní cvičení není potřeba upravovat, je vhodné zařadit ho v průběhu září jako součást předmětu Cvičení z přírodovědných předmětů v tercii, nebo v hodinách biologie v sekundě jako opakování učiva botaniky z primy.


Text: Jitka Mašková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout