Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - CPP - laboratorní cvičení (září 2013)

Závislost délky života organismů na teplotě jejich prostředí

Datum konání: 16. 9. 2013 (2 x 1 hodina)

Třídy, počet žáků: prima (31 žák)

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: živé perloočky, mikroskop, pipeta, podložní sklíčko s výbrusem, kádinky, horká voda, led

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: změřit počet srdečních tepů perlooček při teplotách 8, 18 a 36 ° C, zamyslet se nad tím, proč má stejný živočich při různé teplotě rozdílnou délku života

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích. Řada z nich uvedla v protokolu, že cvičení se jim líbilo.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat.

Zapsal: Václav Bartuška

Struktura pokožky vodních a suchozemských rostlin – otiskové preparáty

Datum konání: 23. 9. 2013 (2 x 1 hodina)

Třídy, počet žáků: tercie (28 žáků)

Vyučující: Mgr. Ivana Čurdová, Mgr. Zbyněk Matějka

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: listy vrby a stulíku, mikroskop, lak na nehty, izolepa

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: zhotovit otiskový preparát listu vrby a stulíku, porovnat odlišnosti v umístění průduchů, vysvětlit a zdůvodnit rozdíl

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích. Řada z nich uvedla v protokolu, že cvičení se jim líbilo.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat.

Zapsal: Václav Bartuška

 Pitva raka pruhovaného

Datum konání: 30. 9. 2013 (2 x 1 hodina)

Třídy, počet žáků: tercie (27 žáků)

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: usmrcení raci, pitevní souprava, mikroskop

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: pozorovat a zakreslit vnitřní stavbu těla raka

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích. Řada z nich uvedla v protokolu, že cvičení se jim líbilo.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat.

Zapsal: Václav Bartuška

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout