Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Laboratorní cvičení (říjen 2013)

Biologické nákresy

Datum konání: 7. 10. 2013 (2 x 1 hodina)

Třídy, počet žáků: tercie (31 žák, 16 chlapců, 15 dívek)

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: pracovní list, tužka, papír, listy jinanu

Použité metody: pozorování a kreslení

Cíl: naučit se řádně zhotovovat biologické nákresy

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích. Řada z nich uvedla v protokolu, že cvičení se jim líbilo.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat.

Zapsal: Václav Bartuška


Poznávání stromů a keřů

Datum konání: 14. 10. 2013 (2 x 1 hodina)

Třídy, počet žáků: tercie (30 žáků, 16 chlapců, 14 dívek)

Vyučující: RNDr. Ivana Kubínová, Mgr. Petra Šálková-Dufková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: větvičky, listy a plody našich dřevin

Použité metody: pozorování a psaní

Cíl: naučit se poznávat běžné stromy a keře

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích. Řada z nich uvedla v protokolu, že cvičení se jim líbilo.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat.

Zapsal: Václav Bartuška

Pitva ryby (perlín ostrobřichý)

Datum konání: 21. 10. 2013 (2 x 1 hodina)

Třídy, počet žáků: tercie (30 žáků, 17 chlapců, 13 dívek)

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: perlín ostrobřichý, nůžky, preparační jehla, pitevní podložky, pinzeta, binokulární lupa

Použité metody: pozorování a zhotovení biologického nákresu

Cíl: rozvíjet manuální zručnost při pitvě, zopakovat anatomii ryb

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích. Řada z nich uvedla v protokolu, že cvičení se jim líbilo.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat. Možno rozšířit o samostatné pozorování šupin binokulární lupou.

Zapsala: Štěpánka Otepková
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout