Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 – Časopis GYM č. 30

Datum konání: září – říjen 2013

Počet účastníků: žáci redakce časopisu GYM (21 žáků)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Martin Rosocha

Organizačně zabezpečuje: VT 03

Průběh: V průběhu časového období bylo redakcí zpracováno číslo 30, které se věnuje módě.

Cíl: Hlavním cílem bylo nacvičování žurnalistické práce, tvorba článků a editorská práce. V sekci ICT potom práce s programy pro zpracování grafiky a redakční systém.

Zhodnocení: Vytyčeného cíle, vydání dalšího čísla GYM, bylo dne 04. 11. 2013 dosaženo.

Doporučení: Bylo doporučeno pokračovat v práci na dalších číslech.

V Třeboni 05. 11. 2013
Zapsal: Mgr. Martin Rosocha, VT 03

 


 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout