Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 2

Datum konání: 19. 11. 2013, od 14.15 do 15.045


Počet účastníků: žáci třeboňského gymnázia (celkem 3)


Místo konání: Třeboň


Přednášející: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.


Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:

První částí setkání byla přednáška, která přiblížila vznik, historii a součnosnost Morseovy abecedy, dále pak byly představeny příklady šifer z týmových šifrovacích soutěží, které Morseovu abecedu využívají.

Následovalo luštění sady pěti šifer zaměřených na Morseovu abecedu. Každý účastník řešil sám.

Na závěr byly šifry vzorově vyřešeny.

 

Cíl:
Hlavním cílem bylo seznámit žáky s historií Morseovy abecedy a její aplikací v rekreačním šifrování. Samostatné luštění pak pomáhalo získat zkušenosti s šiframi tohoto typu.


Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Reakce žáků svědčí o jejich kladném hodnocení. Délka přednášky plně odpovídala cíli setkání. Náročnost šifer byla odpovídající.


Doporučení:
Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.


Poznámka: Ze setkání byla pořízena fotodokumentace.


V Třeboni 21. 11. 2013
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04

 

foto: Karel Pazourekfoto: Karel Pazourekfoto: Karel Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout