Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - CPP - laboratorní cvičení (listopad 2013)

Zhotovení řezu stélkou lišejníku (pukléřka), mikroskopické pozorování

Datum konání: 4. 11. 2013 (2 x 1 hodina)

Třídy, počet žáků: tercie (31 žák, 17 chlapců, 14 dívek)

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: stélka lišejníku (pukléřka), bezová duše, žiletka, potřeby pro mikroskopování

Použité metody: příprava mikroskopického preparátu, pozorování a kreslení

Cíl: naučit se připravovat tenké řezy biologickým materiálem pro přípravu mikroskopického preparátu, zopakovat učivo o lišejnících

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích. Řada z nich uvedla v protokolu, že cvičení se jim líbilo.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat.

Text: Václav Bartuška

 

Zkoumání vlivu životních podmínek na tvorbu zásobních látek (škrobu) u řasy DESMODESMUS, mikroskopické pozorování

Datum konání: 25. 11. 2013 (2 x 1 hodina)

Třídy, počet žáků: tercie (30 žáků, 16 chlapců, 14 dívek)

Vyučující: Mgr. Štěpánka Otepková

Lektor: Václav Bartuška

Použité materiály: řasy rodu desmodesmus kultivované za různých podmínek (nedostatek světla, řasa se zablokovanou proteosyntézou, kontrolní vzorek), Lugolův roztok, mikropipeta, potřeby pro mikroskopování
Použité metody: badatelsky orientované vyučování, příprava mikroskopického preparátu, pozorování a kreslení

Cíl: naučit žáky stanovovat a ověřovat hypotézu, aplikovat teoretické znalosti na praktické problémové úlohy, naučit vyvozovat závěry na základě objektivních změřených údajů

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Žáci pracovali ve dvojicích. Po vysvětlení zadání pracovali samostatně. Stanovení a ověření hypotézy proběhlo řízeným dialogem s lektorem a vyučující.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat. Biologický materiál si však nedokážeme připravit sami ve škole, je nutná spolupráce se specializovaným vědeckým pracovištěm.

Text: Štěpánka Otepková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout