Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - Laboratorní cvičení: houby (1. 11. 2013)

Datum konání:    1. 11. 2013 (1 hodina)
Třídy, počet žáků:    druhý ročník, sexta
Vyučující:        Mgr. Markéta Drábková
Lektor:         Václav Bartuška
Použité materiály: mikroskopy, preparační set, houby
Použité metody: pozorování a kreslení
Cíl: ověřit a upevnit si teoretické poznatky o houbách
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve dvojicích. Řada z nich uvedla v protokolu, že cvičení se jim líbilo.
Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je zásadně upravovat.

Markéta Drábková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout