Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 3

Datum konání: 10. 12. 2013 od 14.15 do 16.00


Počet účastníků: žáci a pracovníci třeboňského gymnázia (celkem 12)


Místo konání: Třeboň


Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.


Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:
Přítomní si vyslechli přednášku o substitučních šifrách, jejich historii a metody luštění. Byly zmíněny monoalfabetické a polyalfabetické substituce, metoda frekvenční analýzy. Rovněž byly připomenuty historické substituční šifry (šifra Marie Stuartovny, Enigma).
Následovalo luštění sady substitučních šifer. Setkání uzavřel komentář k řešení šifer.


Cíl:
Hlavním cílem bylo představit základní substituční šifry a metody jejich řešení.


Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, představit substituční šifry a jejich řešení, bylo dosaženo.


Doporučení:
Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.


Poznámka: Ze setkání byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni 12. 12. 2013
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04
 

foto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmad

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout