Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 4

Datum konání: 21. 1. 2014 od 14.15 do 16.00
Počet účastníků: žáci a pracovníci třeboňského gymnázia (celkem 10)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04

Průběh:
Přítomní si vyslechli přednášku o využití kódů a kódování v rekreačním šifrování. Byly zmíněny Braillovo písmo, binární abeceda, kódování barev, ASCII kód, čárové kódy a d.
Následovalo luštění sady šifer využívajících kódů. Setkání uzavřel komentář k řešení šifer.

Cíl:
Hlavním cílem bylo představit šifry založené na kódech a metody jejich řešení.

Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, představit výše uvedené šifry a jejich řešení, bylo dosaženo.

Doporučení:
Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.

Poznámka: Ze setkání byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni 27. 1. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04
 

foto: K. Pazourekfoto: K. Pazourekfoto: K. Pazourekfoto: K. Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout