Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 5

Datum konání: 18. 2. 2014 od 14.15 do 16.00
Počet účastníků: žáci a pracovníci třeboňského gymnázia (celkem 9)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:
Setkání bylo zahájeno přednáškou o užití tabulek, mřížek, křížovek a jim příbuzných schémat v rekreačním šifrování. Byla ukázána celá řada aplikací v současných šifrovacích soutěžích. Po zodpovězení dotazů následovalo luštění šifer souvisejících s touto problematikou. Setkání uzavřel komentář k řešení šifer.


Cíl:
Hlavním cílem bylo představit šifry založené na tabulkách, mřížkách a různých uspořádáních a metody jejich řešení.


Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, představit výše uvedené šifry a jejich řešení, bylo dosaženo.


Doporučení:
Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.


Poznámka:
Ze setkání byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni 25. 2. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04
 

Foto: K. PazourekFoto: K. PazourekFoto: K. Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout