Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Využití pracovního listu Posuny abecedy a dělitelnost

Datum konání: 11. 3. 2014, 1. vyučovací hodina
Počet účastníků: žáci sekundy (celkem 27, z toho 15 chlapců a 12 dívek)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:
Žáci sekundy byli seznámeni s nejjednodušším typem substituční šifry, a to posunem písmen v abecedě. Setkali se se základní variantou, tj. posun všech písmen o daný počet písmen v abecedě, i variantou náročnější, kdy se jednotlivá písmena posouvají podle daných pravidel. Právě v této fázi účastníci využívali své znalosti z dělitelnosti (sudá a lichá čísla, prvočísla, čísla složená, zbytek po dělení).


Cíl:
Hlavním cílem bylo představit posunovou šifru a pomocí vhodných příkladů zopakovat pojmy z dělitelnosti.


Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, představit výše uvedené šifry a zopakovat pojmy dělitelnosti, bylo dosaženo.


Doporučení:
Pracovní list vyhovuje plně potřebám procvičování zvoleného tématu. Je možné zrychlit úvodní výklad a dát účastníkům větší prostor pro vlastní práci.


Poznámka: Ze setkání byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni 11. 3. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek Ph. D., VT 04

Foto: Karel PazourekFoto: Karel PazourekFoto: Karel PazourekFoto: Karel PazourekFoto: Karel Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout