Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 – Časopis GYM č. 32

Datum konání: leden– březen 2014

Počet účastníků: žáci redakce časopisu GYM (21 žáků)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Martin Rosocha

Organizačně zabezpečuje: VT 03

Průběh: V průběhu časového období bylo redakcí zpracováno číslo 32, které se věnuje tématu tématu jídla.

Cíl: Hlavním cílem bylo nacvičování žurnalistické práce, tvorba článků a editorská práce při (na první pohled) nenáročném téma.

Zhodnocení: Časopis vyšel 19. 03. 2014, redakci se podařilo číslo dokončit za postupného předávání rubrik novým členům redakce.

Doporučení: Redakce se dohodla na dalším tématu, tentokrát věnovanému fenoménu odcházení.

V Třeboni 23. 03. 2014
Zapsal: Mgr. Martin Rosocha, VT 03

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout