Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC1: měření elektrického proudu a napětí pomocí čidel

Datum konání: 14. 2. 2014 (1 hodina), 17. 2. 2014 (1 hodina)

Třídy, počet žáků: septima rozdělená na dvě skupiny (celkem 24 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus (učebnice, Prometheus), LabQuest Mini, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, NB Aspire E1-531G, žárovka 6 V/0,9 A, otočný potenciometr, spojovací vodiče, plochá baterie, dřevěná podložka a malé hřebíky, kladivo

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: zopakovat znalosti o měření napětí a proudu a o zapojování měřících přístrojů z tříd nižšího gymnázia, nacvičit správnou manipulaci s vodiči při zapojování obvodů, prakticky si vyzkoušet sestavení elektrického obvodu, motivovat žáky k následujícímu laboratornímu cvičení – určení voltampérové charakteristiky

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve dvojicích a zároveň spolupracovali navzájem mezi skupinami, ale každý měl za úkol naučit se pracovat s čidly na měření elektrického proudu a napětí a zobrazit výsledky na notebooku. Žáci byli velmi aktivní, protože pracovali s výše uvedenými pomůckami poprvé. Největší problémy u některých skupin činilo správné zapojení obvodu, tj. paralelní větve zapojovat jako poslední.

Doporučení: Laboratorní cvičení se jako přípravné osvědčilo, není potřeba je upravovat. Je nutné se více věnovat méně zručným žákům, začít zapojovat od nejjednodušších částí a dbát na přehlednost obvodů. Osvědčilo se rozdělení třídy na dvě skupiny.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout