Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC2: určení voltampérové charakteristiky žárovky a rezistoru pomocí čidel

Datum konání: 11. 3. 2014 (dvě skupiny, každá 1 hodinu)

Třídy, počet žáků: septima rozdělená na dvě skupiny (celkem 25 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus (učebnice, Prometheus), LabQuest Mini, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, NB Aspire E1-531G, žárovka 6 V/0,9 A, různé druhy rezistorů, otočný potenciometr, spojovací vodiče, plochá baterie, dřevěná podložka a malé hřebíky, kladivo

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: zopakovat znalosti o měření napětí a proudu z předchozího měření, určit voltampérovou charakteristiku žárovky a rezistorů a diskutovat nad jejími tvary z hlediska fyzikálních vlastností (vliv změny teploty na změnu odporu), prakticky si vyzkoušet zapojování elektrických obvodů, motivovat žáky k následujícímu laboratornímu cvičení – určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve dvojicích, každá skupina měla za úkol zobrazit a uložit graf – voltampérovou charakteristiku žárovky a rezistorů. Žáci si procvičili práci s čidly pro měření elektrického napětí a proudu a jejich propojení s notebookem. Občas se ještě projevila menší zručnost při správném zapojování obvodů.

Doporučení: Laboratorní cvičení se osvědčilo, není potřeba je upravovat. Je nutné se více věnovat práci s programem na zpracování dat a diskuzi nad tvary grafů. Osvědčilo se rozdělení třídy na dvě skupiny.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout