Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - S Nadějí po Rodu

 Trasa exkurze vedla po hrázích mezi rybníky Nadějské soustavy v severní části CHKO Třeboňsko, v blízkosti obce Frahelž. Žáci se během programu seznámili s historií a stavbou rybníků i s organismy, které je obývají. Pozorovali vodní ptáky, měřili průhlednost vody v rybníku s intenzivním chovem ryb, lovili nekton a poznávali potravní řetězec. Součástí trasy také bylo cenné rašeliniště na pomezí rybníka Rod a okolního lesa. Jednotlivé aktivity pro ně v rámci projektu Nové výzvy pro Třeboňsko připravili pracovníci ČNFV z Třeboně.

Zapsala  Š. Otepková

Foto: Š. Otepková

Historie rybnikářství
Měření průhlednosti vodyRašeliništěSeznámení s hmyzími obyvateli starých stromůLovení havětiUrčování drobotiny

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout