Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 8

Datum konání: 13. 5. 2014 od 14.15 do 16.00
Počet účastníků: žáci a pracovníci třeboňského gymnázia (celkem 1)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:
Osmé setkání se zabývalo asociačními šiframi a využitím asociací v šifrách vůbec. V přednášce byly představeny tři skupiny takových šifer, textové, slovní a grafické.

Po představení těchto metod pak následovalo luštění sady šifer.

Cíl:
Hlavním cílem bylo podrobně ukázat asociační šifry a metody jejich řešení.


Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, představit šifry a metody jejich řešení, bylo dosaženo.


Doporučení:
Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže.


Poznámka: Ze setkání byla pořízena fotodokumentace.

V Třeboni 16. 5. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04

Foto: K. PazourekFoto: K. PazourekFoto: K. Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout