Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Využití pracovního listu Šifrování a grafy funkcí

Datum konání: 26. 5. 2014, od 13.25 do 14.10

Počet účastníků: žáci kvarty třeboňského gymnázia (celkem 13)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.

Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04

Průběh:
Žáci pracovali s připravenými šiframi, které prohlubují schopnosti a znalosti o funkcích a jejich grafech (lineární funkce, lineární funkce s jednou absolutní hodnotou, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce).

Cíl:
Hlavním cílem bylo procvičit na aplikačních úlohách konstrukci grafů základních funkcí (lineární funkce, lineární funkce s jednou absolutní hodnotou, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce).

Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, procvičení uvedených funkcí a jejich grafů, bylo dosaženo.

Doporučení:
Pracovní list Šifrování a grafy funkcí lze plně využít v rámci výuky funkcí jako zdroj aplikačních úloh, a to na nižším i vyšším gymnáziu.


V Třeboni 26. 5. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, Ph. D., VT 04

Foto: K. PazourekFoto: K. PazourekFoto: K. Pazourek

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout