Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC: Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

Datum konání: 22. 5. 2014 a 26. 5. 2014

Třídy, počet žáků:  V. ročník (polovina třídy -13 žáků), 1. ročník (polovina třídy -12 žáků)

Vyučující: RNDr. Olga Tichá

Použité pomůcky a materiály: LabQuest Mini, Monitor Detector, notebook, labor. stojan, provázek, popř. pružina, závaží (kulička z kovu), nakloněná rovina, dřevěné těleso

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: seznámit se s programem Logger Lite - naučit se propojit počítač s čidlem, naučit se měnit nastavení souřad. os, zakreslit předpověď průběhu grafu, diskutovat nad průběhem grafu, motivovat žáky k následujícímu laboratornímu cvičení

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve dvojicích, každá skupina měla za úkol propojit čidlo s notebookem a získat graf dráhy rovnoměrného pohybu(pohyb tělesa po vodorovné podložce) a nerovnoměrného pohybu ( pohyb tělesa po nakloněné rovině a pohyb matem. kyvadla, popř. tělesa na pružině). Seznámili se s programem Logger Lite – byla to jejich 1.labor. cvičení s čidly, ověřili si kinematiku v praxi, diskutovali nad odchylkami.

Text a foto: Olga Tichá
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout