Gymnázium Třeboň

Aktivita 03 – Časopis GYM č. 33

Datum konání: březen– květen 2014

Počet účastníků: žáci redakce časopisu GYM (21 žáků)

Místo konání: Třeboň

Vyučující: Mgr. Martin Rosocha

Organizačně zabezpečuje: VT 03

Průběh: V průběhu časového období bylo redakcí zpracováno číslo 33, které se věnuje tématu tématu odcházení. Jednotlivé rubriky se podrobně věnují rozhovorům se žáky, kteří opustili naši školu, rozebírají jejich důvody, stejně jako porovnávají jejich současná působiště. V učitelské anketě se redakce ptala na podmínky, které by jednotlivé vyučující přivedly k odchodu ze školy. Tematicky byly zpracovány rovněž komiksy, jazykový koutek, filmové a knižní recenze a v neposlední řadě byly tematicky laděny také ostatní pravidelné rubriky.

Cíl: Hlavním cílem bylo nacvičování žurnalistické práce, tvorba článků a editorská práce.

Zhodnocení: Časopis vyšel 09. 04. 2014, redakci se podařilo číslo dokončit za postupného předávání rubrik novým členům redakce (za odcházející maturanty), a především za nového vedení nově zvolené šéfredaktorky. Číslo je k dispozici a stažení ve formátu pdf na stránkách časopisu zde.

Doporučení: Redakce se dohodla na dalším tématu, tentokrát věnovanému fenoménu technologiíí na škole.

V Třeboni 13. 05. 2014
Zapsal: Mgr. Martin Rosocha, VT 03

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout