Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC1: měření elektrického proudu a napětí

Datum konání: 28. 5. 2014

Třídy, počet žáků: kvarta rozdělená na dvě skupiny (celkem 28 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: LabQuest Mini, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, NB Aspire E1-531G, žárovka 6 V/0,9 A, otočný potenciometr, spojovací vodiče, plochá baterie, dřevěná podložka a malé hřebíky, kladivo

Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: zopakovat znalosti o měření napětí a proudu a o zapojování měřících přístrojů z tercie a kvarty nižšího gymnázia, nacvičit správnou manipulaci s vodiči při zapojování obvodů, prakticky si vyzkoušet sestavení elektrického obvodu, seznámit se s programem Logger Lite a propojit počítač s čidly, motivovat žáky k následujícímu laboratornímu cvičení – určení voltampérové charakteristiky žárovky a rezistorů

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve dvojicích a zároveň spolupracovali navzájem mezi skupinami, ale každá skupina měla za úkol naučit se pracovat s čidly na měření elektrického proudu a napětí a zobrazit výsledky na notebooku. Žáci pracovali s výše uvedenými pomůckami poprvé. Největší problémy činilo u některých skupin správné zapojení obvodu, zapojení ampérmetru a voltmetru a zapojování paralelní větve jako poslední části obvodu.

Doporučení: Laboratorní cvičení se jako přípravné a první s novými pomůckami osvědčilo. Je nutné se více věnovat méně zručným žákům, začít zapojovat od nejjednodušších částí a dbát na přehlednost obvodů. Osvědčilo se rozdělení třídy na dvě skupiny.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout