Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Setkání 10


Datum konání: 17. 6. 2014 od 14.00 do 15.30
Počet účastníků: žáci a pracovníci třeboňského gymnázia (celkem 4)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04

Průběh:
Závěrečné setkání Školní šifrovací soutěže v tomto školním roce bylo zahájeno předáním diplomů za účast v soutěži a zhodnocením jejího průběhu.
Poté následovala přednáška o závěrečných šifrách a aktivitách šifrovacích soutěží.
Po přednášce následovalo luštění sady šifer.

Cíl:
Hlavním cílem bylo zhodnotit působení Školní šifrovací soutěže v tomto školním roce, dále pak představit specifika a odlišnosti závěrečných soutěží.

Zhodnocení:
Obou vytyčených cílů, evaluace soutěže a představení závěrečných šifer, bylo dosaženo.

Doporučení:
Setkání budou pokračovat i nadále, jeho struktura není třeba měnit, plně vyhovuje potřebám a účelu soutěže. O prázdninách se nebudou setkání konat z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole, srpnové setkání bude nahrazeno dodatečným setkáním v září.

Poznámka: Ze setkání byla pořízena fotodokumentace.


V Třeboni 19. 6. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04
 

foto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmad

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout