Gymnázium Třeboň

Aktivita 04 - Využití pracovního listu Šifrování a grafy funkcí

Datum konání: 23. 6. 2014, od 7.55 do 8.40
Počet účastníků: žáci 2. ročníku třeboňského gymnázia (celkem 15)
Místo konání: Třeboň
Vyučující: Mgr. Karel Pazourek Ph. D.
Organizačně zabezpečuje: VT aktivita 04


Průběh:
Žáci pracovali s připravenými šiframi, které prohlubují schopnosti a znalosti o funkcích a jejich grafech (lineární funkce, lineární funkce s jednou absolutní hodnotou, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce).


Cíl:
Hlavním cílem bylo procvičit na aplikačních úlohách konstrukci grafů základních funkcí (lineární funkce, lineární funkce s jednou absolutní hodnotou, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce).


Zhodnocení:
Vytyčeného cíle, procvičení uvedených funkcí a jejich grafů, bylo dosaženo.


Doporučení:
Pracovní list Šifrování a grafy funkcí lze plně využít v rámci výuky funkcí jako zdroj aplikačních úloh, a to na nižším i vyšším gymnáziu.

Poznámka: Byla pořízena fotodokumentace

V Třeboni 23. 6. 2014
Zapsal: Mgr. Karel Pazourek, VT 04
 

foto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmadfoto: I. Ahmad

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout