Gymnázium Třeboň

Aktivita 01 - LC 2: určení voltampérové charakteristiky žárovky

Datum konání: 20. 6. 2014

Třídy, počet žáků: kvarta (celkem 16 žáků)

Vyučující: Mgr. Zbyněk Matějka

Použité pomůcky a materiály: LabQuest Mini, voltmetr DVP-BTA, ampérmetr DCP-BTA, NB Aspire E1-531G, žárovka 6 V/0,9 A, otočný potenciometr, spojovací vodiče, plochá baterie, dřevěná podložka a malé hřebíky, kladivo
Použité metody: laboratorní měření a pozorování

Cíl: zopakovat znalosti o měření napětí a proudu a o zapojování měřících přístrojů z minulého laboratorního cvičení, prakticky si vyzkoušet sestavení elektrického obvodu, propojit počítač s čidly, změřit hodnoty a zobrazit voltampérovou charakteristiku žárovky

Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Žáci pracovali ve dvojicích a zároveň spolupracovali navzájem mezi skupinami, každá skupina měla za úkol zopakovat si využití čidel na měření elektrického proudu a napětí, získat voltampérovou charakteristiku žárovky a zobrazit výsledek na monitoru notebooku. U některých skupin se ještě projevil problém s postupným zapojováním jednotlivých větví obvodu. V závěru cvičení jsme diskutovali nad tvarem charakteristiky žárovky – žáci řešili vztah závislosti odporu vlákna žárovky na teplotě a tvaru grafu při zvyšování a poté při snižování proudu procházejícího žárovkou.

Doporučení: Při laboratorním cvičení je nutné se více věnovat méně zručným žákům, začít zapojovat od nejjednodušších částí a dbát na přehlednost obvodů. Osvědčila se spolupráce mezi skupinami.

Text a foto: Zbyněk Matějka
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout