Gymnázium Třeboň

Aktivita 02 - prožitkový kurz Římov

Datum konání:                 8. – 10. června 2014

Třídy, počet žáků:           V,  26 žáků (8 chlapců, 18 dívek)
Vyučující:                           Mgr. Ivana Čurdová (výchovná poradkyně), Mgr. Jitka Mašková (třídní učitelka)
                                             2 lektoři (pedagogové volného času), školní psycholožka
Místo: Římov, ubytovna Tělovýchovné jednoty
Použité metody: zážitková pedagogika, hry s ekologickým námětem, řešení problémových úloh v praxi, řízená diskuse
 
Cíl:
Prožitkový kurzy pro kvintu je součástí MPP a ŠVP školy. Cílem je podporovat týmovou práci, zdokonalovat komunikační dovednosti a rozvíjet organizační a asertivní jednání. Dále předcházet rizikovému chování v kolektivu a monitorovat začlenění a uplatnění jedinců v kolektivu. Dalším cílem je využít specifika lokality k posílení vztahu k přírodě a vnímání ekologických souvislostí.
 
Průběh:
Ubytování bylo zajištěno v  ubytovně patřící sportovnímu klubu, kde byla k dispozici velká společenská místnost. Většina aktivit probíhala na sportovním hřišti nebo v okolí Římova.
Žáci se pod vedením 2 zkušených lektorů zapojili do různých aktivit (sportovních, poznávacích, přírodovědných, zaměřených na řešení různých problémů a týmovou práci). Po skončení jednotlivých aktivit byli žáci lektory vedeni k aktivnímu rozboru vzniklých situací a odvození správných vzorců chování v týmu.
 
Zhodnocení akce a zpětná vazba:
Prožitkový kurz zcela splnil vytyčené cíle. Jednotlivé aktivity byly rozebírány lektory společně s žáky bezprostředně po skončení. Na tyto aktivity se bude navazovat při třídnických hodinách.  
 
Doporučení:
Ubytování v Římově je zcela vyhovující, lokalita je blízko Třeboně a zároveň pro žáky téměř neznámá, ubytování i strava jsou cenově dostupné a vhodné pro pořádání prožitkových kurzů. Doporučuji pokračovat v kurzech v nezměněné podobě.
 
Jitka Mašková
Foto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.MaškováFoto: J.Mašková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout