Gymnázium Třeboň

Aktivita 05 - Exkurze – Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice

Datum konání: 6. 1. 2011                       

Třída, počet žáků: 2. ročník – 24 žáci (z celkového počtu 26 žáků ve třídě)                                  

Vyučující: Mgr. Václav Pražák, RNDr. Ivana Kubínová

Průvodkyně: Lidmila Švíková

Průběh:

V rámci dvouhodinové exkurze se žáci 2. ročníku, kteří pracují v rámci předmětu Informační a komunikační technologie na dějepisném a zeměpisném katalogu, mohli seznámit se základy fungování Jihočeské vědecké knihovny. Žáci měli možnost nejprve shlédnout prezentaci o této instituci, kde se seznámili s její strukturou, nabídkou služeb a rovněž s možností multimediálního servisu a prací s online funkcemi knihovních internetových stránek. Poté následovala prohlídka vlastní budovy v Lidické ulici, kde si žáci prohlédli regionální oddělení, studovnu periodik, hudební oddělení a katalogy.

Cíl:

Cílem této exkurze bylo představit Jihočeskou vědeckou knihovnu jako důležitou instituci při zjišťování odborných informací nejen o jihočeském regionu. Exkurze měla představit hlavně nabídku služeb, které může registrovaný čtenář využívat, stejně jako propojení s místními knihovnami (meziknihovní výpůjční služba, zasílání fotokopií apod.).

Zhodnocení akce a zpětná vazba:

Cíle exkurze bylo úspěšně dosaženo, žáci byli mnohdy překvapeni možnostmi, které jim tato instituce nabízí, zejména při práci na odborných tématech. Znační podíl na úspěchu měl i fundovaný a poutavý výklad Lidmily Švíkové, která má v rámci Jihočeské vědecké knihovny na starosti komunikaci s veřejností a odbornou prezentaci.

Doporučení:

Exkurzi je možno doporučit prakticky všem třídám vyššího gymnázia, protože poskytuje možnost seznámit se s důležitou institucí, kterou mohou vzhledem k relativní blízkosti, cenové dostupnosti a především rozsahu nabízených služeb velmi dobře využít při svém studiu na střední škole i během dalšího vzdělávání.

Zapsal: Mgr. Václav Pražák, vedoucí exkurze

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout